Definicja Merriama- Webster’a

Definicja Merriama- Webster’aJak wiemy, uczony Merriam- Webster jest twórca jedynej profesjonalnej terminologii dotyczącej oraz opisującej zdrowie psychiczne. Ja można się jednak domyśleć, definicja tego rodzaju jest bardzo ogólna oraz nie do końca oddaje wszystkie aspekty związane bezpośrednio ze zdrowie psychicznym oraz wszystkimi pojęciami oraz terminami, które wchodzą w skład tego rodzaju zdrowia. Nie dziwi więc fakt, że niektóry po prostu traktują ją jako jedną z definicji zdrowia psychicznego, ale nie jako profesjonalną. Niektórzy nadal czekają na definicję opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Niestety jednak raczej nie doczekają się. Wracając do definicji Merriam-Webster’a. Brzmi ona w całości następująco: „zdrowie psychiczne jest stanem dobrego samopoczucia psychicznego oraz emocjonalnego w którym człowiek jest w stanie używać sowich zdolności poznawczych”. Tak w całości brzmi oryginalna profesjonalna terminologia. Jak widać opisuje ona jedynie niektóre aspekty, bezpośrednio dotyczące zdrowia psychicznego. Jest to zbyt ogólna terminologia. Tak twierdzą członkowie WHO.

Dodaj komentarz