Medycyna fizykalna

Medycyna fizykalnaMedycyna fizykalna to jeden z wielu działów medycyny. W głównej mierze dział ten ma zastosowanie w fizjoterapii, czyli jest ściśle związany z rehabilitacją. Pojęcie fizjoterapii można tłumaczyć jako zespół metod leczniczych w którym jest wykorzystywana reaktywność organizmu na bodźce zewnętrzne.  Reakcje te są wykorzystywane przez fizjoterapeutów w celu przywrócenia organizmu ludzkiego do pełnej sprawności fizycznej. Innymi zamierzeniami  są również zapobieganie nawrotów choroby oraz zatrzymanie  jej postępów.  Medycyna fizykalna jest połączeniem metod związanych z lecznictwem, zapobieganiem oraz diagnostyką chorób. Ściśle powiązana jest z innymi dziedzinami nauki takimi jak fizyka oraz biologia. Dzięki odkryciom oraz pracy fizjoterapeutów nasze kontuzje i choroby mogą być zdiagnozowane i wyleczone znacznie szybciej. Zostaniemy przywróceni do pełnej sprawności fizycznej  o wiele szybciej.  Warto o tym pomyśleć i zastanowić się, co by było, gdyby medycyna fizykalna nie została odkryta, a pojęcie rehabilitacji oraz fizjoterapii było nam obce.

Dodaj komentarz